Werkzaamheden Kruisstraat volgens planning afgerond

26 november 2018

De Kruisstraat is o.a. heringericht met bijzondere stenen, plantenbakken met bloeiende planten die zorgen voor meer biodiversiteit en een gecombineerd licht-/zitelement.

Hiermee heeft de Kruisstraat meer beleving en aansluiting met de Hoofdstraat gekregen. Begin volgend jaar worden nog twee duurzame lichtelementen geplaatst. Om de ondernemers te bedanken voor hun inzet én het geduld tijdens de werkzaamheden, bracht wethouder Roelof Pieter Koning de ondernemers een banketstaaf en wenste hen prettige en ondernemende feestdagen.

Wethouder Koning: “De ondernemers in de Kruisstraat hebben vooraf duidelijk aangegeven wat zij belangrijk vinden bij de herinrichting van de Kruisstraat. Het doel was om de belevingswaarde te verhogen en het ondernemersklimaat te versterken. Als binnenkort de Keyserstroom heropend wordt met onder andere een bioscoop, is de Kruisstraat gereed voor een bruisende toekomst! Op een soortgelijke manier willen we straks meer impulsen geven aan het centrum van Meppel.”

De herinrichting van de Kruisstraat is onderdeel van het Binnenstadsplan Meppel, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: investering in concentratie van het winkelaanbod, transformatie van aanloopstraten, toevoeging van beleving en bereikbaarheid, zodat Meppel het bruisend hart blijft in de regio. Om met de uitvoering te starten in de Kruisstraat was een logische keuze nu er een bioscoop komt in de leegstaande ruimte van V&D.

Dit artikel is afkomstig van www.meppel.nl